Fasadpersienner och Screens

Automatiserade fasadpersienner eller screens är en perfekt lösning  för större byggnader, såsom kontor och offentliga lokaler.  De kan även anpassas till bostäder.

Vi på MeMa Markiser AB i Norrköping har stor erfarenhet av installationer av fasadpersienner och screens.

Kontakta oss på MeMa Markiser AB i Norrköping för mer information.

FasadpersiennFasadpersienn2