HISTORIA

MeMa Markiser AB startades i april 2003 av Mats Agnevik och Magnus Eklund.

De båda träffades för första gången 1988 då Magnus började på Norrköpings Markisfabrik AB, Sveriges dåvarande äldsta företag i branschen. Mats hade börjat 10 år tidigare på samma företag.

Mats blev den som tog sig an att utbilda Magnus inom yrket och de började så småningom att arbeta nära tillsammans. Därför föll det sig naturligt, när Norrköpings Markisfabrik AB avvecklades 2001 efter 105 år i branschen, att
öppna eget företag tillsammans och då givetvis inom
samma bransch.

I Norrköping har företaget 3 st anställd Gert Nilsson och Jari Kumpula montörer, Carina Elofsson innesäljare och administration.

2014 öppnade vi en filial i Linköping Leif Jonsson är ansvarig, säljare/montör

Namnet MeMa är hämtat från Mats och Magnus initialer.

solskyddteknikerdiplomerad