HISTORIA

MeMa Markiser AB startades i april 2003 av Mats Agnevik och Magnus Eklund.

De båda träffades för första gången 1988 då Magnus började på Norrköpings Markisfabrik AB, Sveriges dåvarande äldsta företag i branschen. Mats hade börjat 10 år tidigare på samma företag.

Mats blev den som tog sig an att utbilda Magnus inom yrket och de började så småningom att arbeta nära tillsammans. Därför föll det sig naturligt, när Norrköpings Markisfabrik AB avvecklades 2001 efter 105 år i branschen,
att öppna eget företag tillsammans och då givetvis inom samma bransch.

I Norrköping har företaget 5 st anställda. Carina Elofsson innesäljare och administration. Gert Nilsson, Jari Kumpula, Alexander Högberg och Kenneth Högberg montörer.

2014 öppnade vi en filial i Linköping här har vi 2 st anställda. David Svensson och Tobias Pettersson säljare.

Namnet MeMa är hämtat från Magnus och Mats initialer.

solskyddteknikerdiplomerad