Barnsäkra produkter

Vi erbjuder ett flertal modeller av bla. plissé och duettegardiner som klassas som barnsäkra i enlighet med de nya direktiven.

Med övriga produkter bifogas barnsäkringsdetaljer som skall förhindra att små barn stryps eller trasslar in sig i linor, band el. kulkedjor. För att förhindra olyckor skall linor mm placeras utom räckhåll för små barn.